ហ្គី​ណេ​ស​ថ្មី ៖ ពិធីជប់លៀង សាច់​អាំង​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក ដោយ​ប្រើ​សាច់​ដល់​ទៅ 165.000Kg – CEN