កោះ​បាលី កំពុង​ពិចារណា​យកពន្ធ​អ្នកទេសចរ​ដើម្បី​អភិរក្ស​បរិស្ថាន​ – CEN