​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំ​ខែ​មករា​និង​លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩ ​របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN