លោក ឆាយ បូរ៉ា មក​ពី​ផលិតកម្ម​ដើមត្នោត ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ប្រធាន​សមាគម​ភាពយន្ត​អាណត្តិ​ថ្មី​ – CEN