​គីម ជុង​អ៊ុន សម្តែង​ការពេញចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយ​ទទួលបាន​លិខិត​ពី ត្រាំ​ – CEN