អង្គការ​គ្រូពេទ្យ​គ្មាន​ព្រំដែន​ថា ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ី​យ៉ា​ជិត ៧.០០០​នាក់​ស្លាប់ ដោយ​អំពើ​ហិង្សា​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ – CEN