ការវាយប្រហារ​តាម​ដែន​អាកាស ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​អា​មេ​រិច សម្លាប់​ជន​ស៊ីវិល​ជិត ៣០​នាក់​នៅ​ស៊ី​រី​ – CEN