អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទទួលទាន​ស្រាក្រហម​នៅពេល​យប់​ – CEN