ក្រុមហ៊ុន Thonburi Healthcare Group បើក​សម្ភោ​ធ​មជ្ឈមណ្ឌល វេជ្ជសាស្ដ្រ ថ្មី​បំផុត​របស់ខ្លួន​ ​មន្ទីរពេទ្យ ថុ​ន​បុរី​បំ​រ៉ុង​មឿង (Thonburi Bamrungmuang) ផ្ដោតទៅលើ​ប្រជាជន​វ័យ ចំណាស់ និង​ភ្ញៀវទេសចរ​ដែល​ស្វែងរក​សេវា​វេជ្ជសាស្ត្រ មកពី​ទ្វីបអាស៊ី​ – CEN