ទា​ហ៊ាន​សឹក​រង​ស្រុក​សំឡូត​ម្នាក់ របួស​កែងជើង​ធ្ងន់ធ្ងរ ពេល​ដើរ​ជាន់មីន – CEN