អា​មេ​រិច​ប្តេជ្ញា​កាត់ផ្តាច់​ប្រភព​ចំណូល​របស់វេ​ណេ​ហ្ស៊ុយ​អេ​ឡា ក្រោយ​មេដឹកនាំ​ប្រទេស​នេះ បាន​ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ជាមួយ​នឹង​អា​មេ​រិច​ – CEN