អគ្គិភ័យ​មួយ​ចម្អិន​កំពឹស ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ម្នាក់ សង្ស័យ​ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គិសនី​ – CEN