ស្ងាត់ៗ ពន្ធនាគារប៉េហ្ស៊ីដោះលែងថៅកែឌែម៉ូគ្លីនិក និងគ្រូពេទ្យជំនាញវះកាត់​ – CEN