​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ប្រាប់​ក្រុមហ៊ុន កូកា​-​កូ​ឡា រង់ចាំ​សហការ​ជាមួយ​មន្ត្រី​កាំកុងត្រូល ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ផលិតផល​ខុសច្បាប់​នៅលើ​ទីផ្សារ​ – CEN