ទ្រព្យ​ជា​របស់​ក្រៅ​ខ្លួន​មែន បើ​គ្មាន​និស្ស័យ​បាន​ត្រឹម “​ជូរ​ចត់​” ដូច​ប្តី​ប្រពន្ធ អាល្លឺម៉ង់ ១​គូ​នេះ​អីចឹង​! – CEN