សម្តេច​តេ​ជោ ប្រកាសថា ចំណូល​ពី​គយ​ក្នុង​មួយខែៗ ទទួលបាន​តិច​បំផុត​២០០​លាន​ដុល្លារ ហើយ​ត្រូវ​បំពាក់អាវុធ​ដើម្បី​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ – CEN