សម្តេច​តេជោ ៖ អបអរសាទរ​ខួប ៦២ ឆ្នាំ ដែល​កម្ពុជា​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក​អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) – CEN