ប្រតិភូ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចុះសួរសុខទុក្ខ​កងទ័ព និង​វ​រៈនគរបាល​ការពារ​ព្រំដែន​ទិស​ប្រាសាទព្រះវិហារ – CEN