​ជនជាតិ​វៀតណាម​៥​នាក់ ដែល​ចូល​មក​លក់​ឆ្នោត​ខុសច្បាប់​ ត្រូវ​បានបញ្ជូន​ទៅ​ប្រទេស​ដើម​វិញ​ – CEN