ត្រាំ ព្រម​ទទួលយក​ដំណោះស្រាយ​បណ្តោះអាសន្ន​សិន ដើម្បី​បញ្ចប់​ការបិទ​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN