ការ​រអិល​បាក់​ដី វាយប្រហារ​រោងការ​នៅ​ប៉េ​រូ បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស ១៥​នាក់​បាត់​បង់ជីវិត​ – CEN