ចៅអធិការ​វត្ត​សោម រិះ​គន់បុគ្គល​២​រូប ដែល​អង្គុយ​ហូប​អាហារ​ស្មើ​ព្រះសង្ឃ​ – CEN