យន្តហោះ​ពិសេស​របស់​ប្រទេស​ចិន ២​គ្រឿង មក​ដឹក​ឧក្រិដ្ឋជន​របស់ខ្លួន ក្រោយពេល​កម្ពុជា​បណ្តេញ​ចេញពី​ប្រទេស​ – CEN