សាហាវ​ណាស់​! នារី​ម្នាក់​ត្រូវ​ចោរ​ច្របាច់​.​ក ប៉ុនប៉ងប្លន់​យក​ខ្សែក​ស្ទើរ​ស្លាប់ នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក​កា​រ៉ា​ស់​សាំង​សាធារណៈ តែ​ពុំបាន​សម្រេច​ដោយសារ​… – CEN