បុរស​ម្នាក់​បើក​ម៉ូតូ​បុក​បង្គោល​សុ​វត្ថិ​ភាព​បណ្តាល​ស្លាប់​និង​ឆេះ​ម៉ូតូ​១​គ្រឿង​ – CEN