បើក​លឿន​ពេក​បុក​ម៉ូតូ​កង់​បី​លក់​ប្រហិត​ពីក្រោយ​រងរបួស​ធ្ងន់​២​នាក់​ – CEN