កម្លាំងចម្រុះ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បន្ត​ចុះ​ការពារ​សកម្មភាព​ដុត និង​ប្រើ​គ្រឿងចក្រ​ឈូស​ផ្ទះ​ឬ​ខ្ទម​តូចៗ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​តវ៉ា​ដីធ្លី​នៅ​តំបន់​ពយ​ម៉ា​ចូ​វ​ – CEN