រង​ការចោទប្រកាន់​រំលោភ​ផ្លូវភេទ តំណាងរាស្ត្រ​អាមេរិក ធ្វើអត្តឃាត​ – CEN