ប្រើ​ពូថៅ​គាស់​ផ្ទះ​អ្នកជិតខាង ចូល​លួច​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ បាន​២​ថ្ងៃ ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​នគ​របាល​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN