ក្រសួង​ចាត់វិធានការ​ក្តៅ ដក​ប្រធាន​ស្ថានីយ៍​ថ្លឹង​រថយន្ត​៣​កន្លែង – CEN