សព​ក្មេងៗ ១០​នាក់​ ត្រូវ​អាជ្ញាធ​រតង់​ហ្សា​នី​រកឃើញ​ដោយ​បាត់គ្រឿងក្នុង និង​ធ្មេញ​ទាំងអស់​ – CEN