សួន​កុមារ​នៅ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​កំពុង​ក្លាយទៅជា​ទី​ចាប់​អា​រម្ម​ណ៍សម្រាប់មហាជន​ទូទៅ​ និង​ជា​កន្លែង​ហាត់ប្រាណ​ដ៏​ពេញនិយម – CEN