​ភ្ញៀវចូលរួមមង្គលការ នាំគ្នា​ស្រឡាំង​កាំង​គ្រប់ៗ​គ្នា ខណៈ​ឃើញ​កូន​ក្រមុំ ស្រាប់​តែ​បង្ហាញ​… (វីដេអូ) – CEN