មិន​ដល់​ថ្នាក់​បិទ​ទេ ផលិត​ទឹកត្រី​ទឹកស៊ីអ៊ីវ​សញ្ញា​ភ្នំ​មាស​នៅ​ក្រុង​សិរីសោភ័ណ​ទោះជា​មាន​កំហុស​ខ្លះ​? – CEN