មេបក្ស​ប្រឆាំង​វេ​ណេ​ហ្ស៊ុយ​អេ​ឡា ត្រូវ​តុលា​ការហាម​មិនអោយ​ចេញពី​ប្រទេស និង​បង្កក​ប្រា​ក់នៅ​ធនាគារ​ទាំងអស់​ – CEN