ជប៉ុន​ពង្រឹង​ទណ្ឌកម្ម​បន្ថែមទៀត ប្រឆាំង​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN