ពាក្យចាស់​ពោលថា “​សេដ្ឋី​ខ្វះ​អំបែង​” មិន​ខុស​អ្វី​នឹង​ក្រុមហ៊ុន Apple ពេលធ្វើ​ផលិត Mac Pro នៅ​អាមេរិក ពិតជា​មហា​វេទនា ព្រោះ​ត្រូវ​រក​… អ្នក​ផលិត​ខ្ចៅខ្យង​នៅ​អាមេរិក​ – CEN