ចម្លែក​មែន​! សណ្ឋាគារ​មួយ​នៅ​ចិន​ស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​ថ្មី ជាមួយ​កន្លែង​ងូតទឹក​ដ៏​ពិសេស «Human Hotpot» ដែល​មនុស្ស​អាច​ត្រាំ​ជាមួយ​… – CEN