ប្រហែល​ក្មេង​ជ្រុល ទើប​កូនក្រមុំ​ម្នាក់នេះ បាន​លា​ភាព “​នៅ​លីវ​” ដោយ​ថតរូប​ភាព​ភ្លេច​…​គ្រឿងក្នុង​! – CEN