រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ សរសើរ​ទណ្ឌិត​សមរង្ស៊ី ពូកែ​ដើរ​បោក និង​ដើរ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​បរទេស​កាត់​ផ្តាច់ជំនួយ គាបសង្កត់​ការនាំចេញ​អង្ករ​ពី​កម្ពុជា – CEN