គ្រាន់តែ​រឿង​បន្តិចបន្តួច អ្នកជិះ​ម៉ូតូ​គ្មាន​ការ​អ​ធ្យា​ស្រ័យ បង្ករឿង​ហៅ​តៃកុង​ឡានក្រុង​ចុះ​វ៉ៃ​គ្នា​១​ស្មើ មិន​អី​តៃកុង​ចិត្តសឿង លោត​ចុះ​ដាក់គ្នា​យ៉ាងសាហាវ (​វីដេអូ​) – CEN