គ្រា​ដែល​គណិត​វិទូ បំបែក​ក្បាច់ “​ឆ្នោត​” រកបាន ២៦​លាន​ដុល្លារ ក្នុងអំឡុងពេល​…១៥​ឆ្នាំ​! – CEN