រដ្ឋ​មន្ដ្រី​សាធារណការ ដក​ប្រធាន និង​អនុប្រធាន​ស្ថានីយ​ជញ្ជីង​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN