កាណាដា​នឹង​កាត់បន្ថយ​បុគ្គលិក​ទូត​នៅ​គុយបា​ ក្រោយពេល​អ្នកការទូត​ម្នាក់​ទៀត​ឈឺ​យ៉ាង អាថ៌កំបាំង​ – CEN