​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​៖ ស្ត្រី​ម្នាក់ និង​កូន​តូចៗ ៤​នាក់ ត្រូវគេ​សម្លាប់​ចោល​ទាំងអស់ ដោយ​ចោទ​ថា​ចេះ​អំពើ​ធ្មប់​ – CEN