គំនុំ​នឹង​គ្នា ជនដៃដល់យក​កាំ​ផ្គាក់ស្ទាក់​កាប់​គូទំនាស់ ប៊ិះ​ស្លាប់​ – CEN