ក្រុមហ៊ុន ជី​.​ធី​.​វី​.​ស៊ី របស់ លោក​ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ ជួយសង្គ្រោះ​ជីវិត​ទេសចរ​បរទេស​ម្នាក់ទៀត​ពី​លំហ​សមុទ្រ​ – CEN