សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្តល់​ថវិកា​១៧​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​បង្កើន និង​អភិវឌ្ឍ​វារីវប្បកម្ម​ទឹកសាប នៅ​កម្ពុជា​ – CEN