ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ខ្យល់​កខ្វក់ កំ​ពុល​បំពុល​នៅ​ថៃ​ – CEN