គួរ​អោយ​សង្វែក​ណាស់​! យុវតី​ម្នាក់​មិន​ដែល​បាន​ដើរលេង​ក្រៅ​ប្រទេស​សោះ ពេល​បាន​ដើរ​ម្តង ក៏ស្លាប់​ក្នុង​ហេតុ​ការណ៍​ភេរវកម្ម​ – CEN